Financieel Jaarverslag 2014

 Organisatie en vestigingsplaats:

Stichting Awinbono, gevestigd te Bergen op Zoom, Kamer van Koophandel 20.15.65.83

Stichting Awinbono

Lamsoor 15

4617 JA Bergen op Zoom

0164-230237 (Sikko Beukema)

ABN-AMRO: NL70 ABNA 0423 3836 39

ANBI-nummer: 820984504

www.awinbono.nl

Bestuur:

Sikko Beukema (voorzitter)

Lieneke van den Brink (penningmeester)

Marijke Baart ( secretaris)

Annette Visser (bestuurslid)

Wie zijn wij/ wat is onze missie:

De stichting Awinbono wil door middel van het opzetten van een zorg- en kraamkliniek de algemene gezondheidszorg in de provincie Upper-East in Noord- Ghana verbeteren. Het doel is het terugdringen van eenvoudig te voorkomen ziekten, het terugdringen van moeder- en kindersterfte en het geven van betere voorlichting op scholen.

Steun het afgelopen jaar:

Het afgelopen jaar heeft de stichting steun ontvangen in de vorm van geldelijke donaties en goederen. Ook hebben verschillende personen zich ingezet voor de stichting Awinbono. Ondersteuning door verschillende personen bij evenementen en donaties van diverse personen en bedrijven. Iedereen die een steentje heeft bijgedragen willen wij graag bedanken.

De bestuursleden hebben voor hun activiteiten geen onkosten gedeclareerd en geen vergoedingen ontvangen.

Financiële reportage baten 2014

 

Donaties

922,00

Activiteiten:

Koningsdag 2014

162,50

Gemert Bron voor anderen

125,00

Gemert Boekenmarkt

2500,00

Diversen

Youbedo

32,37

Rente

114,46

Totaal

3.856,33

Donaties

De donaties kunnen worden onderverdeeld in :

  1. Vaste donateurs: De stichting heeft een groep donateurs die met vaste regelmaat een bedrag doneren.
  2. Spontane donateurs: De stichting ontvangt ook eenmalige donaties. Dit is vaak na het versturen van een wervingsbrief of een evenement. Hieronder zijn ook bedrijven en verenigingen.

Activiteiten:

De stichting heeft een aantal activiteiten gehad gedurende het jaar. Er is geld binnen gekomen via de markt op Koningsdag 2014, verder via Gemert Bron voor anderen en via de Gemert Boekenmarkt. De opbrengsten hiervan gaan volledig naar de stichting Awinbono. Meer informatie over de verschillende activiteiten kunt u lezen op de website www.awinbono.nl onder het kopje “Nieuws”.

Diversen:

Sinds september 2014 is de Stichting gekoopeld aan Youbedo. Dit houdt in dat klanten van Youbedo ervoor kunnen kiezen een deel van het aankoopbedrag te schenken aan Awinbono.

Rente:

De stichting heeft zowel een lopende- als een spaarrekening. Hierop wordt rente ontvangen.

Financiële reportage lasten 2013

                                                                                                                                            €

 Bijdrage Ghana

5.791,60

Bankkosten

159,90

Diversen

36,25

Totaal

5.987,75

Bijdragen Ghana:

Een deel van de inkomsten is uitgegeven aan het vervoeren van het echoapparaat en het inklaren in Ghana. Dit was bijelkaar een bedrag rond € 2500,00. Het overige bedrag is uitgegeven aan de bouw van de echokliniek en de opleiding van Dora, de echoscopiste.

Bankkosten:

Maandelijks moeten er kosten worden betaald aan de bank voor de beide rekeningen. De kosten hiervoor zijn gestegen ten opzichte van 2013, dit komt doordat de bank de standaardkosten heeft verhoogd.

Diversen:

Afgelopen jaar heeft een vrijwilliger een bijdrage geleverd aan het vervoeren van het echoapparaat. Deze persoon is door de stichting bedankt met een bloemetje en een cadeaubon.