Het bestuur

Voorzitter                  : Sikko Beukema
Secretaris                 : Helma van den Brink
Penningmeester       : Lieneke van den Brink

Lid                            : Meike Akurgo – Beukema

Lid                            : Marlies Kluiters

Externe vrijwilligers  :Jaap Taal

GetAttachment

Sikko Beukema werkt als beleidsmedewerker bij het ministerie van Economische Zaken. Hij heeft vanwege zijn werk veel ervaring opgedaan met het organiseren van activiteiten en het overleg op internationaal niveau. Hij heeft vanuit zijn werk daarmee bestuurlijke ervaring. Hij heeft affiniteit met gebieden/landen waar soms met weinig middelen dingen kunnen worden opgebouwd die een positieve ontwikkeling in gang kunnen zetten.

Telefoonnummer: 06-40483325


helma

Helma van den Brink werkt al lange tijd in de gezondheidszorg, op dit moment als interim manager.  Ze heeft veel ervaring op het gebied van change management, proces verbetering en verbetering van de kwaliteit van zorg. Helma heeft meer dan 30 jaar ervaring in zowel Nederland als in  Afrikaanse landen zoals Ghana, Zimbabwe en Zambia. Ze werkte met obstetrische centra, ziekenhuizen en Health Maintenance Organizations en NGO’s (non-gouvernementele organisaties). Helma heeft een sterke affiniteit met het Afrikaanse continent en zegt: “Ik wil deze affiniteit graag combineren met mijn kennis en ervaring.’

Telefoonnummer: 06-13801144


Lieneke

Lieneke van den Brink is sinds 2009 werkzaam als verloskundige in Eindhoven. Zij heeft een eigen maatschap/praktijk met 2 collega’s. In de afgelopen jaren is zij meerdere keren in Afrika geweest, waaronder Ghana, Zambia en Malawi. Tijdens deze reizen ook vele klinieken bezocht en gewerkt als verloskundige in Zambia. Naast deze affiniteit met Afrika en een passie voor het vak verloskunde heeft Lieneke in 2017 een Masteropleiding aan de Universiteit van Maastricht afgerond. Met de Master ‘Healthcare, policy, innovation and management’ ontwikkelt zij zich verder en krijgt meer en meer ervaring met management en organisatorische zaken.


foto meike

Meike Akurgo-Beukema is sinds 2011 afgestudeerd als verloskundige. Sindsdien heeft zij in meerdere verloskundigenpraktijken in het land waargenomen. Ook heeft zij de tropencursus gevolgd aan het Havenziekenhuis in Rotterdam. Voor een twinningproject van de Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundige (KNOV) deed Meike mee als twin en bezocht hiervoor Sierra Leone en een congres in Zuid-Afrika. Van 2013-2014 woonde Meike met haar gezin in Ghana, om onder andere aan het project van Awinbono te werken. Momenteel werkt Meike als docent aan de Academie voor Verloskunde in Maastricht.

 Telefoonnummer: 06-24676559


Malies

Marlies Kluiters: Na haar opleiding als verpleegkundige in Den Haag is zij verloskunde gaan studeren in Rotterdam, via Delfzijl en Harderwijk is zij in Best terecht gekomen. Waar ze zich 27 jaar heeft ingezet voor de moeder en kind zorg.

De laatste twee jaar is zij vooral betrokken bij de begeleiding van zwangere d.m.v. CenteringPregnancy™. Deze methode brengt zwangere met elkaar in verbinding en heeft naast de medische zorg ook een groot sociaal aspect. Doormiddel van groepsconsulten komen zwangere en hun partners met diverse culturele achtergronden bij elkaar en worden ideeën en ervaringen uitgewisseld.

Ook is zij binnen haar vakgebied bestuurlijk actief zowel op regionaal als landelijk niveau.

Tijdens bezoeken aan Tanzania en Gambia werd voor Marlies duidelijk dat zij, waar mogelijk, positief wilde bijdrage aan verbetering van moeder en kind zorg.

Sinds 2015 steunen Marlies en haar collega een kraamkliniek in Njawarra (Gambia).


Jaap

Jaap Taal: Was in 2008 de oprichter van de Astrid Uganda Foundation en is, tot het opheffen op 1 april 2019, voorzitter geweest. Deze stichting heeft in Oeganda succesvol vier projecten financieel ondersteund. In alle gevallen betrof dit de bouw van nieuwe scholen. Jaap heeft onder meer een zeer belangrijke rol gespeeld bij de fondsenwerving voor zijn stichting. De Astrid Uganda Foundation maakte verder, net als Stichting Awinbono, deel uit van de organisatie Gemert, een bron voor anderen. Jaap is nu als vrijwilliger actief voor Awinbono en richt zich daarbij specifiek op de fondsenwerving voor onze projecten.