Nieuws

15 maart 2024

Financieel jaarverslag 2023 (here)

Opening van het Menesto Medical Center in Balungo

Op 20 november 2023 opende het Menesto Medical Center zijn deuren in het hart van Bongo-Balungo, een mijlpaal voor de lokale gemeenschap. Een groot bord, trots aankondigend “Menesto Medical Center – Uw Gezondheid Onze Zorg,” stond voor de kliniek. Maar voordat de kliniek geopend kon worden moesten een aantal stappen worden gezet.

De eerste stap was het informeren van de chief of Bongo-Balungo, een gerespecteerde figuur in de gemeenschap. Zijn goedkeuring en steun waren van onschatbare waarde voor het realiseren van de bouw van de kliniek. De chief benadrukte de waarde van de verhuizing van de kliniek naar Balungo, waardoor de medische zorg toegankelijker werd voor een groot deel van de bevolking. Velen hoefden niet langer urenlang over slechte wegen te reizen om de noodzakelijke zorg te ontvangen.

Een tweede stap was ervoor te zorgen dat allen die nauw betrokken zijn bij de realisatie en het functioneren van de kliniek bij de opening te hebben. Samen met Angelina Akurgo, een toegewijd lid van het team van Awinbono Ghana Foundation, werd de officiële openingsceremonie geleid. De hele staf en leden van het bestuur waren aanwezig.

Bij de opening werden woorden van waardering gesproken voor degenen die zich onvermoeibaar hadden ingezet om de kliniek te realiseren.

Het Menesto Medical Center is meer dan alleen een gebouw: Een overdekte ontvangst- en wachtruimte verwelkomt de patiënten, terwijl twee goed uitgeruste behandelkamers, een modern laboratorium en een medicatie-uitgifteloket de kliniek voorzien van de nodige faciliteiten. Een speciale ruimte is gewijd aan zwangerschaps- en bevallingszorg, met echo-apparatuur en kamers voor verloskunde en herstel.

Een significante stap is de digitalisering van administratieve processen, waarmee alle persoons- en medische gegevens veilig worden vastgelegd en beheerd. Dit zorgde voor een efficiëntere en nauwkeurigere behandeling van patiëntendossiers.

Klantvriendelijkheid is een belangrijk element van de aanpak van de kliniek evenals hulp. Als het nodig worden er patiënten opgehaald vanuit het ziekenhuis in Bongo (waar geen echo-apparaat aanwezig is ook geen bloodcount machine), zonder dat ze daarvoor hoeven te betalen. Dit om noodzakelijke onderzoeken te kunnen aanbieden aan patiënten die anders geen gebruik kunnen maken van deze diagnostiekmethoden en deze door hun mogelijk aandoening of problemen niet goed kunnen worden behandeld.

Naast de kliniek wordt een stuk grond omgetoverd tot een vruchtbare tuin, waar groenten worden verbouwd om de voeding van de gemeenschap te verbeteren. Een speciale plaatselijke begeleider wordt aangesteld om dit duurzame project te leiden.

In de directe nabijheid van de kliniek staan verder toiletten en wasruimtes. Een bescheiden maar cruciaal aspect van de diensten van de kliniek. De locatie van de kliniek is zelfs te vinden op Google Earth (here).


2023 was een bijzonder jaar

In 2023 was het dan zover. De officiële opening van de gezondheids- en kraamkliniek in Balungo. Het Menesto medical center. Het verslag van de opening vindt u hieronder.

Wat in 2009 begon als een idee of wens van de eerste bestuursleden van Stichting Awinbono is nu omgezet in een daadwerkelijk gerealiseerd project. Een project dat voorziet in een behoefte van dit deel van Noord-Ghana rond de plaats Bongo. Een project dat ook zeer gewaardeerd wordt door de plaatselijke bevolking en de gezondheids- en bestuurlijke instanties van dit deel van Ghana.

Een project dat met de hulp, inzet en uithoudingsvermogen van velen gerealiseerd is. Iedere stap, hoe klein misschien die in het begin was, was nodig om de realisatie van de kliniek voor elkaar te krijgen. Zonder die kleine stappen was het geheel niet gerealiseerd.  

Vanuit het idee tot de uiteindelijke realisatie ging natuurlijk niet zonder de nodige obstakels. Maar met geduld en doorzettingsvermogen is het gelukt. Hierbij denk ik aan alle bestuursleden die zich al die jaren hebben ingezet, zowel van Stichting Awinbono als de Awinbono Foundation Ghana, en aan allen die ons financieel hebben gesteund. Speciaal hierbij wil ik Stichting Wilde Ganzen bedanken. Veel onderdelen van het gehele project zijn gerealiseerd dankzij hun financiële support en de goede samenwerking. Op de website van Wilde Ganzen is ons project terug te vinden.

De opening van het eerste deel van de kliniek in november 2015, in Bongo, was voor ons al een hele stap. Belangrijk is daarbij ook geweest hoe de plaatselijke bevolking, en dan vooral de klanten, over de mogelijkheid die de kliniek bood dachten. Bij mij blijft een foto op mijn netvlies hangen van een jonge aanstaande moeder die als dank voor de begeleiding van haar tijdens de zwangerschap een parelhoen brengt naar de kliniek. Dit terwijl een parelhoen een belangrijk onderdeel van het dagelijkse eten is en daarmee een kostbaar bezit.  Een teken van waardering voor het personeel van de kliniek. Ik ben dan ook heel blij te hebben gemerkt dat de inzet van het personeel steeds enorm is gewaardeerd door de velen die de kliniek bezochten.

We hebben als Stichting Awinbono geprobeerd om zo goed mogelijk via onze website ieder mee te nemen in de ontwikkelingen. Dit ook vanuit de gedachte dat allen die ons financieel hebben ondersteund het recht hebben om te zien wat er met hun geld is gedaan. Stichting Awinbono zal haar werk nog even voortzetten, maar het is de bedoeling dat de kliniek zichzelf financieel kan onderhouden. En zoals dat er nu uitziet gaat dat zeker lukken met het steeds toenemende aantal mensen die de weg naar de kliniek kunnen vinden.


22 september 2023

Alle zorg onder één dak

Er is een nieuwe episode aangebroken in het streven om moeder- en kindsterfte naar beneden te brengen in Noord-Ghana. Sinds begin september 2023 zijn alle activiteiten van de echokliniek in Bongo, dus de echoafdeling, de apotheek, het laboratorium en de eerstelijnszorg, overgebracht naar de locatie van de kraamkliniek in Balungo. Nu is dus alle zorg dus onder één dak. En ook hier kunnen de mensen die zorg nodig hebben de kliniek weer goed vinden.


28 november 2022

Menstrual hygiëne management (MHM) Project

Stichting Awinbono kreeg de mogelijkheid van Familiefonds Wierda-Baas om een pilotproject MHM in Bongo, waar de echokliniek staat, te starten. Dit project moet ervoor te zorgen dat meisjes door het nemen van een aantal managementmaatregelen op hun scholen ook in hun menstruatieperiode zonder problemen naar school kunnen blijven gaan.

Veel meisjes gaan nu vaak tijdens de menstruatieperiode niet naar school, waardoor ze leerachterstand oplopen. Dat is een sociaal ongewenste situatie. Om er voor te zorgen dat deze meisjes wel naar school kunnen in die periode moeten er een aantal maatregelen op de scholen worden genomen. Het gebruik van maandverband zoals die in de winkels te koop is is voor velen te kostbaar. Ook is er nogal eens te weinig kennis over het gebruik van maandverband en aan zorg voor goede persoonlijke hygiëne tijdens de menstruatieperiode. Daarnaast is op de scholen te weinig gelegenheid om op een veilige wijze (plek en privacy) maandverband te wisselen en zorg te kunnen dragen voor de gewenste persoonlijke hygiëne.

De aanpak van dit probleem is in feite ondersteuning van een 6-tal duurzame ontwikkelingsdoelen die door de VN zijn geformuleerd. Te weten de doelen 3, 4, 5, 6, 8 en 12.

Stichting Awinbono Ghana heeft dit pilotproject in 2022 succesvol opgepakt.

Het resultaat in 2022 was dat:

  1. De districtsdirecteur van de Ghanese onderwijsdienst goedkeuring en steun gaf aan het door Stichting Awinbono Ghana voorgestelde plan van aanpak
  2. Directeuren van 10 scholen wilden meedoen en zij leraren aanstelden die op die scholen het project gaan begeleiden. Dat betekende opleiding volgen om het project uit te kunnen voeren.
  3. Een aantal geselecteerde vrouwen uit de gemeenschap starten met het produceren van uitwasbaar en herbruikbaar maandverband.

Familiefonds Wierda-Baas heeft met het beschikbaar stellen van 5000 euro de basis gelegd om dit pilotproject te starten. Stichting Awinbono Ghana is het gelukt om de noodzakelijke support te krijgen van de overheid en de 10 scholen rond Bongo om dit project op te pakken. Helaas heeft de economische ontwikkeling, mede door de corona-perikelen in Ghana en de daarmee gepaarde devaluatie van de Ghanese munteenheid, tot gevolg gehad dat niet alle onderdelen van het oorspronkelijke projectplan al in 2022 kon worden opgepakt.

Stichting Awinbono heeft er echter vertrouwen in dat dit project een goede bijdrage kan leveren om meisjes ook tijdens hun menstruatieperiode veilig naar school te kunnen laten gaan. Stichting Awinbono is daarom ook bereid om in 2023 zelf een financiële bijdrage te leveren aan dit project. Dit in navolging van de financiële support van Familiefonds Wierda-Baas.


28 february 2022

2021, weer een ongebruikelijk jaar

Het afgelopen jaar is er door ons niet zoveel nieuwe verspreid. Dat wil echte niet zeggen dat er achter de schermen niets is gedaan. Het belangrijkste waar we als Stichting Awinbono de afgelopen jaren en ook in 2021 voor in hebben gezet is de kraamkliniek in Balungo af te bouwen zodat het geheel kan worden geopend. Dankzij de giften van velen en de aanvullende financiële bijdrage van Stichting Wilde Ganzen is de bouw en de inrichting van de kliniek mogelijk geworden. De bouw van de kliniek is dit jaar officieel afgerond. Ook het geld voor de aanschaf van de apparatuur om de kraamkliniek te kunnen laten draaien is binnengehaald en daarmee is begonnen met de aanschaf van deze nodige apparatuur zoals (kraam)bedden, stoelen, tafels, medische apparatuur, couveuses, etc. Verreweg het meeste van deze apparatuur is in Ghana te koop en dat is dus gedaan. Echter, specialistische apparatuur moet worden geïmporteerd en daarmee krijgen we te maken met de wereldwijde beperkingen vanwege Covid-19. Door te korten aan chips en andere handelsbeperkingen, met name vanuit China, is de import van bepaalde medische apparatuur vertraagd. Stichting Awinbono Ghana, de stichting die alle aankopen en begeleiding van het project doet, is heel alert om de ontbrekende apparatuur zo snel mogelijk aan te schaffen.

Als laatste stap moeten ook de Ghanese Gezondheidsautoriteiten de kliniek goedkeuren. De verwachting nu is dat medio 2022 de kraamkliniek geopend kan worden.

Ondertussen blijft de echokliniek in Bongo voorzien in een stijgende behoefte. Zowel de echokliniek zelf als de apotheek, het laboratorium als de eerstelijnszorg worden steeds vaker bezocht. Daarnaast is er ook een goede samenwerking met het plaatselijke ziekenhuis. Ze weten elkaar te vinden.

Via Stichting Wilde Ganzen wordt Stichting Awinbono ook regelmatig gevraagd of ze iets speciaals kunnen doen. Zo kreeg Stichting Awinbono de mogelijkheid van Familiefonds Wierde-Baas om een pilotproject in Bongo, waar de echokliniek staat, te starten. Dit project moet ervoor te zorgen dat meisjes door het nemen van een aantal managementmaatregelen op hun scholen ook in hun menstruatieperiode zonder problemen naar school kunnen blijven gaan.

We willen hierbij alle organisaties en particulieren die ons in staat hebben gesteld om de kliniek te bouwen en de apparatuur aan te schaffen bedanken voor hun donaties.

We hopen dat we in 2022 ook met uw steun het fundament dat is nu is gelegd verder te verstevigen en de service aan de vrouwen in Noord-Ghana tijdens de zwangerschap en bij de bevalling verder uit te bouwen. En daarbij een bijdrage te leveren aan de vermindering van de moeder- en kindersterfte in Noord-Ghana, Sustainable Development Goals 3.1 en 3.2 van de Verenigde Naties7 februari 2021

Financieel verslag 2020      Financieel-jaarverslag-2020.pdf

Vacature Bestuurslid: PR en communicatie

Wij zoeken een initiatiefrijk bestuurslid met de portefeuille PR en communicatie.

Wie zijn wij?

Stichting Awinbono is een niet-gouvernementele organisatie, met ANBI-status, die zich inzet voor betere gezondheidszorg in Noord-Ghana. Tot op heden hebben we een echokliniek, laboratorium en apotheek gerealiseerd. Ook zijn er in Balungo, Noord-Ghana, onlangs twee polikliniek kamers gebouwd. Onze ambitie is om deze OPD tot een volledige (kraam)kliniek op te bouwen. In het dorp Balungo is momenteel geen gezondheidzorg beschikbaar. Stichting Awinbono wil daar verandering in brengen. We denken dat het kan. Het bestuur bestaat uit vier leden die zich vrijwillig inzetten voor deze Stichting. In Ghana werken wij samen met Awinbono Foundation Ghana die de projecten uitvoert onder onze supervisie. Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de website: www.awinbono.nl. Je kunt ons ook telefonisch of per email benaderen.

De uitdaging

Nu de twee OPD-kamers klaar zijn, richten we ons op de verdere afbouw van de volledige kraamkliniek. Om dit project te kunnen uitvoeren heeft de Stichting geld nodig. Hiervoor hebben we een fondsenwerver aangetrokken die ons daarbij helpt. Voel jij je geroepen om daaraan mee te werken?

Wat zoeken wij?

Wij zoeken een bestuurslid voor de portefeuille “PR en communicatie” die op vrijwillige basis wil meewerken aan de totstandkoming van de projecten. Je bent enthousiast, zelfstandig en creatief. Daarnaast ben je vaardig in het schrijven van projectaanvragen, bereid om organisaties te benaderen voor subsidies of sponsoring en zet jij je creatieve geest graag in om te brainstormen over effectieve manieren van fondsenwerving. Je hebt ervaring in het gebruik van verschillende social mediakanalen. Herken jij jezelf in deze omschrijving? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wat bieden wij?

Een zelfstandige en uitdagende vrijwilligersfunctie binnen een organisatie die internationaal opereert. Een kans om je persoonlijke ontwikkeling te laten groeien en de internationale mogelijkheden te verbreden.

Jouw profiel

Je bent proactief, zelfstandig, communicatief vaardig, te overtuigen en uit te dagen. Bestuurservaring is niet per se noodzakelijk. Enige ervaring met PR en communicatie is wel belangrijk. Uiteraard heb je een uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal, en je voelt je comfortabel in het Engels.

Word je enthousiast van deze vacature of heb je vragen, neem dan contact op met Meike Beukema via info@awinbono.nl of bel naar 06-24676559 of naar Helma van den Brink 06 138 011 44


19 januari 2021

Oratie Ank de Jonge vrijdag 22 januari 2021

Ank

Tijdens de kerstvakantie van 2019-2020 ontving ik, Meike, wel een heel bijzonder telefoontje. Prof. Dr. Ank de Jonge zou op 4 juni 2020 haar oratie hebben ter ere van haar benoeming tot hoogleraar Verloskundige Wetenschap. Dat is op zich al een feest voor de Nederlandse verloskunde, maar ze wilde als cadeau voor de oratie, een bijdrage voor Stichting Awinbono vragen. Wat een eer! Het jaar 2020 liep anders dan gepland en ook de oratie werd uitgesteld. Maar aanstaande vrijdag 22 januari is het dan zo ver, een online oratie! Er zal ook een online stand zijn waar Stichting Awinbono is vertegenwoordigd. En we maakten speciaal een filmpje voor deze gelegenheid, die we graag met jullie delen!

Jaarverslag

Daarnaast is ook het jaarverslag weer toegevoegd aan de website. Hierin staat een overzicht van wat Stichting Awinbono gedurende het jaar 2020 heeft bereikt. U kunt het jaarverslag lezen onder het kopje jaarverslagen.

jaarverslag 2020

Teambuilding Ghana

Ook voor het personeel in Ghana was het een bijzonder jaar. De restricties zijn in Ghana minder streng dan hier en dus kon ze samen het jaar starten met een uitje naar een lokale bar. Er werd genoten van eten, een drankje en gezelligheid. Ernest en Meike belden in tijdens het teamuitje en deden een online quiz voor nog meer gezelligheid. Als verrassing kreeg elk teamlid een financiele bonus, als bedankje voor alle extra inspanningen het afgelopen jaar!

Opleiding Janet

In september konden we u melden dat Janet was begonnen met haar training tot laborante. Ze heeft de opleiding met veel plezier gevolgd en is vol goede energie en  ideeen teruggekeerd naar de kliniek. Momenteel volgt ze nog een stage bij het lokale ziekenhuis, waarmee ze de opleiding volledig kan afronden. Ze heeft de smaak zo te pakken dat er wordt gekeken of ze volgend jaar een hoger niveau opleiding kan gaan volgen.


28 december 2020

2020,  een jaar dat we niet zullen vergeten

Een bijzonder jaar is bijna ten einde. Een wereldwijd bijzonder jaar. Een jaar die ons naar alle waarschijnlijkheid heel lang bij zal blijven. En ondanks dat zijn de activiteiten van de Stichting gewoon doorgegaan.

We zijn heel blij dat het Betty is gelukt om een belangrijk deel van de fondsen die nodig zijn om de plannen voor de kraamkliniek in Balungo te realiseren binnen te halen. Met deze bijdragen verwachten we dat de kraamkliniek in Balungo  volgend jaar geopend kan worden. We zijn er nog niet helemaal, maar met een laatste inspanning moet dat zeker lukken. We willen daarbij natuurlijk alle organisaties bedanken die ons hierbij financieel hebben ondersteund. Speciaal ook Stichting Wilde Ganzen. We hebben het in al onze jaren dat we met de Stichting Wilde Ganzen samenwerken het als zeer plezierig gevonden dat ze professioneel meekijken met de ingediende projectvoorstellen en ook, speciaal dit jaar, de gevolgen van de COVID19 pandemie hebben meegenomen. In een eerder geschreven stukje op de site van Stichting Awinbono is daar al op ingegaan.

We mogen ons ook prijzen dat in Ghana, hoewel ook daar zeker een aantal corona-doden te betreuren zijn in de nabije omgeving van de kliniek in Bongo, de activiteiten in de echokliniek grotendeels door konden gaan. En dat gelukkig het personeel kon worden voorzien van voldoende beschermende middelen om hun werkzaamheden te kunnen verrichten. Ook het bewustzijn meegeven aan de dames, die bij de kliniek kwamen voor een controle, van het belang van het naleven van de corona-maatregelen hoorde daarbij. Of ze zich daar daarna aan die regels zullen houden is natuurlijk vraag twee.

Ook heel blij zijn we met het feit dat ook dit jaar, nog net voor de uitbraak van de Corona -pandemie een vrijwilligster, Helmi de Smeth, als ervaren echoscopiste het personeel van de kliniek en het plaatselijke ziekenhuis nog verder kon begeleiden in het vak van de echoscopie. Zowel voor Helmi als voor de deelnemende dames een hele ervaring.

Ook wil ik de bestuursleden van de Stichting bedanken voor hun inzet dit jaar. Het is tenslotte allemaal vrijwilligerswerk, maar gelukkig vrijwilligerswerk dat tot wel iets heel concreets leidt en, nog belangrijker, er heel duidelijk behoefte aan is  in Ghana. De statistiek over het aantal mensen dat  de kliniek, de apotheek, de eerstelijnszorg  en het lab kunnen vinden geeft dit duidelijk aan.

Ik wens allen een goed 2021 toe.

De voorzitter


26 september 2020

Het is een hele tijd geleden dat we iets op de website hebben geplaatst, maar er is weer genoeg gebeurd in Ghana. In de vorige update begon de Corona epidemie grote vormen aan te nemen en werden zowel in Nederland als in Ghana maatregelen ingesteld. In Ghana is het echter lastig om een echte lockdown te realiseren. Er zijn veel dagarbeiders die het loon van de dag gebruiken om ’s avonds te kunnen eten. Met het wegvallen van een inkomen, betekent dat dus ook dat er geen eten is. Er zijn namelijk geen ‘steunpaketten’ waar de Ghanese populatie gebruik van kan maken.

Tot nu toe lijkt de epidemie in Ghana van minder grote proportie als in Nederland, al blijft de vraag of dat niet deels te verklaren is door een andere manier van registreren. De tijd zal leren hoe en op welke manier de pandemie invloed zal hebben op het functioneren van de Ghanese maatschappij. De kliniek, met uitzondering van de echokamer en de apotheek, is een tijdje gesloten geweest, maar inmiddels met aanpassingen weer functioneel. Gedurende de sluiting van de kliniek is er wel een project uitgevoerd om meer voorlichting te geven in Bongo en omstreken aan de populatie over het Corona virus. Meer hierover kunt u lezen in het volgende stuk.

Coronaproject in samenwerking met Wilde Ganzen

e898b6d0-3c83-44dd-901a-13c1dd702490
42b9d15a-9cab-4790-82e7-932e99b1bb61

Zodra de Corona pandemie begon, werden we door Wilde Ganzen geïnformeerd over de mogelijkheid om een ‘tussentijds’ project te doen rondom de pandemie. Wij hebben ervoor gekozen om deze kans te benutten en schreven een plan om voorlichting te geven in Bongo en omstreken. Daarnaast werd ook in de echokliniek voorlichting gegeven aan de zwangere die voor een echo kwamen en kregen zij een mondmasker en antibacteriële zeep mee. We hebben middels dit project 200 zwangere vrouwen kunnen bereiken. Ondanks de preventieve maatregelen vanuit de overheid, gaan de verkiezingen in Ghana vooralsnog door. Om te mogen stemmen, moet je jezelf voor de verkiezingen registreren (wel met social distancing). Van deze mogelijkheid heeft het voorlichtingsteam gebruik gemaakt. Bij aankomst bij één van de locaties bleken de overheidsregels slecht opgevolgd te worden. Door de aanwezigheid van ons voorlichtingsteam en de informatie die werd verstrekt, werden de mensen zich bewust van hun gedrag en paste dit ter plekke aan.

efbd3962-1f04-486a-a767-98a437631331
0c9d185b-447e-4e78-9d53-5c10e313bd30

In totaal is er voorlichting gegeven in 45 communities in Bongo District, bij 19 registratiecentra en bij 9 middelbare scholen. Dit is een prachtig resultaat! Met grote dank aan Wilde Ganzen en het voorlichtingsteam van de kliniek!

Hematologie analyse machine

d543d320-4479-43d5-a480-6d8afc6c0308
37ef5ea4-5514-44f9-bd5d-0cef0c106167

Vanuit Stichting Talent hebben we een donatie ontvangen waarmee een hematologie analyze machine is aangeschaft. Deze machine is zeer belangrijk voor de kliniek, omdat het een beeld geeft wat er met mensen aan de hand is. Zo kan er bijvoorbeeld een ijzertekort of een bacteriële infectie mee worden gediagnosticeerd, wat helpt bij de adequate behandeling van patiënten.

De machine is vanuit Ghana geleverd en het personeel is door de leverancier getraind. We zijn blij en dankbaar met deze uitbreiding van de kliniek en hopen hier veel mensen mee te kunnen helpen.

Training Janet

Al een tijdje geleden hebben we van Triodos Foundation een toezegging gekregen om ons personeel verder op te mogen leiden. Dit is een prachtige ontwikkeling en ook heel motiverend voor het personeel van de kliniek. Janet, die al vanaf het begin van het ontstaan van de kliniek bij ons werkt, was als eerste aan de beurt. Zij wilde graag de opleiding voor laborante doen. Ze werkt nu al in het laboratorium, waar zij sneltesten en makkelijk uit te voeren microscopische onderzoeken doet. Met deze opleiding is ze in staat haar werkzaamheden uit te breiden, zodat de kliniek nog meer kan bieden.  De opleiding die Janet gaat volgen is een tweejarige ‘sandwich course’, waarbij ze enkele maanden naar school gaat en de rest van het jaar in de kliniek het geleerde meteen toe kan passen. Het was even spannend of ze kon starten, maar we kunnen met veel plezier melden dat Janet afgelopen week met het eerste deel van haar opleiding is begonnen!