2020

28 december 2020

2020,  een jaar dat we niet zullen vergeten

Een bijzonder jaar is bijna ten einde. Een wereldwijd bijzonder jaar. Een jaar die ons naar alle waarschijnlijkheid heel lang bij zal blijven. En ondanks dat zijn de activiteiten van de Stichting gewoon doorgegaan.

We zijn heel blij dat het Betty is gelukt om een belangrijk deel van de fondsen die nodig zijn om de plannen voor de kraamkliniek in Balungo te realiseren binnen te halen. Met deze bijdragen verwachten we dat de kraamkliniek in Balungo  volgend jaar geopend kan worden. We zijn er nog niet helemaal, maar met een laatste inspanning moet dat zeker lukken. We willen daarbij natuurlijk alle organisaties bedanken die ons hierbij financieel hebben ondersteund. Speciaal ook Stichting Wilde Ganzen. We hebben het in al onze jaren dat we met de Stichting Wilde Ganzen samenwerken het als zeer plezierig gevonden dat ze professioneel meekijken met de ingediende projectvoorstellen en ook, speciaal dit jaar, de gevolgen van de COVID19 pandemie hebben meegenomen. In een eerder geschreven stukje op de site van Stichting Awinbono is daar al op ingegaan.

We mogen ons ook prijzen dat in Ghana, hoewel ook daar zeker een aantal corona-doden te betreuren zijn in de nabije omgeving van de kliniek in Bongo, de activiteiten in de echokliniek grotendeels door konden gaan. En dat gelukkig het personeel kon worden voorzien van voldoende beschermende middelen om hun werkzaamheden te kunnen verrichten. Ook het bewustzijn meegeven aan de dames, die bij de kliniek kwamen voor een controle, van het belang van het naleven van de corona-maatregelen hoorde daarbij. Of ze zich daar daarna aan die regels zullen houden is natuurlijk vraag twee.

Ook heel blij zijn we met het feit dat ook dit jaar, nog net voor de uitbraak van de Corona -pandemie een vrijwilligster, Helmi de Smeth, als ervaren echoscopiste het personeel van de kliniek en het plaatselijke ziekenhuis nog verder kon begeleiden in het vak van de echoscopie. Zowel voor Helmi als voor de deelnemende dames een hele ervaring.

Ook wil ik de bestuursleden van de Stichting bedanken voor hun inzet dit jaar. Het is tenslotte allemaal vrijwilligerswerk, maar gelukkig vrijwilligerswerk dat tot wel iets heel concreets leidt en, nog belangrijker, er heel duidelijk behoefte aan is  in Ghana. De statistiek over het aantal mensen dat  de kliniek, de apotheek, de eerstelijnszorg  en het lab kunnen vinden geeft dit duidelijk aan.

Ik wens allen een goed 2021 toe.

De voorzitter


26 september 2020

Het is een hele tijd geleden dat we iets op de website hebben geplaatst, maar er is weer genoeg gebeurd in Ghana. In de vorige update begon de Corona epidemie grote vormen aan te nemen en werden zowel in Nederland als in Ghana maatregelen ingesteld. In Ghana is het echter lastig om een echte lockdown te realiseren. Er zijn veel dagarbeiders die het loon van de dag gebruiken om ’s avonds te kunnen eten. Met het wegvallen van een inkomen, betekent dat dus ook dat er geen eten is. Er zijn namelijk geen ‘steunpaketten’ waar de Ghanese populatie gebruik van kan maken.

Tot nu toe lijkt de epidemie in Ghana van minder grote proportie als in Nederland, al blijft de vraag of dat niet deels te verklaren is door een andere manier van registreren. De tijd zal leren hoe en op welke manier de pandemie invloed zal hebben op het functioneren van de Ghanese maatschappij. De kliniek, met uitzondering van de echokamer en de apotheek, is een tijdje gesloten geweest, maar inmiddels met aanpassingen weer functioneel. Gedurende de sluiting van de kliniek is er wel een project uitgevoerd om meer voorlichting te geven in Bongo en omstreken aan de populatie over het Corona virus. Meer hierover kunt u lezen in het volgende stuk.

Coronaproject in samenwerking met Wilde Ganzen

e898b6d0-3c83-44dd-901a-13c1dd702490Zodra de Corona pandemie begon, werden we door Wilde Ganzen geïnformeerd over de mogelijkheid om een ‘tussentijds’ project te doen rondom de pandemie. Wij hebben ervoor gekozen om deze kans te benutten en schreven een plan om voorlichting te geven in Bongo en omstreken. Daarnaast werd ook in de echokliniek voorlichting gegeven aan de zwangere die voor een echo kwamen en kregen zij een mondmasker en antibacteriële zeep mee. We hebben middels dit project 200 zwangere vrouwen kunnen bereiken.42b9d15a-9cab-4790-82e7-932e99b1bb61 Ondanks de preventieve maatregelen vanuit de overheid, gaan de verkiezingen in Ghana vooralsnog door. Om te mogen stemmen, moet je jezelf voor de verkiezingen registreren (wel met social distancing). Van deze mogelijkheid heeft het voorlichtingsteam gebruik gemaakt. Bij aankomst bij één van de locaties bleken de overheidsregels slecht opgevolgd te worden. Door de aanwezigheid van ons voorlichtingsteam en de informatie die werd verstrekt, werden de mensen zich bewust van hun gedrag en paste dit ter plekke aan.

efbd3962-1f04-486a-a767-98a437631331 0c9d185b-447e-4e78-9d53-5c10e313bd30

In totaal is er voorlichting gegeven in 45 communities in Bongo District, bij 19 registratiecentra en bij 9 middelbare scholen. Dit is een prachtig resultaat! Met grote dank aan Wilde Ganzen en het voorlichtingsteam van de kliniek!

Hematologie analyse machine

Vanuit Stichting Talent hebben we een donatie ontvangen waarmee een hematologie d543d320-4479-43d5-a480-6d8afc6c0308analyze machine is aangeschaft. Deze machine is zeer belangrijk voor de kliniek, omdat het een beeld geeft wat er met mensen aan de hand is. Zo kan er bijvoorbeeld een ijzertekort of een bacteriële infectie mee worden gediagnosticeerd, wat helpt bij de adequate behandeling van patiënten.37ef5ea4-5514-44f9-bd5d-0cef0c106167

De machine is vanuit Ghana geleverd en het personeel is door de leverancier getraind. We zijn blij en dankbaar met deze uitbreiding van de kliniek en hopen hier veel mensen mee te kunnen helpen.

Training Janet

Al een tijdje geleden hebben we van Triodos Foundation een toezegging gekregen om ons personeel verder op te mogen leiden. Dit is een prachtige ontwikkeling en ook heel motiverend voor het personeel van de kliniek. Janet, die al vanaf het begin van het ontstaan van de kliniek bij ons werkt, was als eerste aan de beurt. Zij wilde graag de opleiding voor laborante doen. Ze werkt nu al in het laboratorium, waar zij sneltesten en makkelijk uit te voeren microscopische onderzoeken doet. Met deze opleiding is ze in staat haar werkzaamheden uit te breiden, zodat de kliniek nog meer kan bieden.  De opleiding die Janet gaat volgen is een tweejarige ‘sandwich course’, waarbij ze enkele maanden naar school gaat en de rest van het jaar in de kliniek het geleerde meteen toe kan passen. Het was even spannend of ze kon starten, maar we kunnen met veel plezier melden dat Janet afgelopen week met het eerste deel van haar opleiding is begonnen!


29 april 2020

Verslag vrijwillier Helmi 

In november 2019 was er op de jaarvergadering van de beroepsvereniging voor echoscopisten in de verloskunde en gynaecologie een presentatie van Meike Beukema. Een verloskundige uit Limburg, die heel enthousiast vertelde over Ghana en haar projecten daar.

Bij de foto’s die ze liet zien, herkende ik een oud collega. In de pauze heb ik deze collega, Monique Bakker gesproken. Het was heel druk bij het standje van Meike, dus die heb ik toen niet gesproken. Na enkele weken heb ik toch nog een telefoontje gewaagd, ervan overtuigd dat er voldoende belangstelling zou zijn  voor Ghana. Uiteindelijk was ik de enige serieuze kandidaat voor een werkbezoek aan Ghana.

Niet wetende aan welk avontuur ik begon, ging ik eerst het gesprek met Meike aan. Mijn ervaring binnen de echografie is begonnen in 1982, dus ik weet redelijk wat van de ontwikkeling en de geschiedenis van echografie, mij zou niemand iets hoeven te vertellen. Daarbij mijn jarenlange ervaring in het opleiden van arts assistenten en verloskundigen en nieuwe echoscopisten, lieten mij in de waan dat ik dit wel aan kon. De kosten leken overkomelijk, evenals het feit dat ik nog nooit buiten Europa was geweest. Na allerlei hindernissen zoals data, visum, vaccinaties en zorgelijke familieleden ging ik vol zenuwen op 21 februari op stap.

In mijn bagage een extra koffer, vol met medische en andere noodzakelijke spullen voor administratie, school en vooral babykleding, gesponsord door lieve familie en vriendinnen en door de maatschap van mijn eigen ziekenhuis, het OLVG-west in Amsterdam.

De aankomst in Accra was overweldigend, er stonden drie dol enthousiaste dames om me te verwelkomen! De chauffeur van het hotel moest nog even geduld hebben. De volgende dag was er nog een binnenlandse vliegreis, met veel vertraging en daarna een zeer lange autorit naar het noorden van Ghana, naar Bongo, ons einddoel.11

Zaterdagavond laat lag ik uitgeput in bed, in een warm land, met veel onbekende geluiden en mijn eerste maaltijd in Ghana achter de kiezen, mijn eerste zakjes water gedronken en vol vragen waar ik nu eigenlijk was beland, want het is echt al donker om zes uur in Ghana.

De zondag hebben we wat rondgereden en gewandeld, even wennen aan de temperatuur en de constante wind die de hele dag een laagje fijne stof en zand overal neerlegt, ook binnen. Elk kopje moet eerst afgespoeld worden.

Maandag heb ik zo eens alles bekeken en niet zo veel gedaan. Dinsdag zijn we begonnen met de eerste lessen in de echoscopie! Elke dag waren er drie proef dames, zwanger, zodat we konden gaan oefenen! Daarbij de normale aanloop van mensen met allerhande klachten en ook de betalende cliënten voor een zwangerschapsecho. Het geheel geeft dan een wat rommelig verloop van de dag. Het lesgeven en oefenen is al lastig met drie enthousiaste leerlingen, daarbij bleken nog meer mensen geïnteresseerd! Het was met ook nog rondlopende kinderen een heuse uitdaging!111

De tweede week was er meer duidelijkheid, in volgorde en aanwezigheid van de belangrijkste  mensen, de drie leerlingen! Het bleek best lastig om in het Engels, niet mijn eigen taal, en ook niet van de leerlingen en de dames die zwanger waren, om elkaar te begrijpen. Nog los van de verschillen in cultuur en gebruiken. Er werd veel in dialect gesproken, ook dat moesten we afleren. De workshop met verloskundigen uit het ziekenhuis, die we gepland hadden in de tweede week, moest verschoven naar de derde week, door andere logistieke bezigheden. 12Er was ook een heel programma om alle vrouwen te screenen op baarmoederhals kanker, het zogenaamde uitstrijkje. Geheel op Ghanese wijze, zijn er in twee dagen zo’n 150 dames gescreend, dat geeft een behoorlijke, indrukwekkende bezigheid in een kleine kliniek, kan ik uit ervaring verzekeren! Maar toch, het werd gedaan en de animo was groot, dat zegt iets over de kennis en noodzaak van het hele programma.

Wat betreft de verloskundige zorg, kan ik weinig zeggen. Het was verrassend om te ervaren welke kennis er wel is en vooral welke kennis er niet is. De kennis in algemene zin was heel anders, het maakt het heel lastig om iets als techniek, anatomie, ruimtelijk inzicht, hygiëne en arbeidsattitude uit te leggen. De verloskundigen waren heel13 geïnteresseerd in het echoapparaat zelf, hoe “makkelijk“ het wel niet zou zijn om te doen. Tijdens deze workshop heb ik mijn presentatie op verzoek voor een tweede keer gedaan, toen had ik eindelijk het gevoel dat er meer begrip over en weer kwam. Dat was ook ons doel, de samenwerking tussen het diagnostisch centrum en de verloskundigen in het ziekenhuis te verbeteren, dat is uiteindelijk wel gelukt, denk ik.

De kennis om zelf een echo te gaan doen, zal door de drie verpleegkundigen zelf nog uitgebouwd moeten worden, dat kunnen ze ook, als er maar goed samen gewerkt wordt. Dat blijft een belangrijk punt.

14

 Alles bij elkaar ben ik zeer onder de indruk van Ghana, van de mensen, maar wel heel in het bijzonder van de vrouwen in Ghana! Alles wordt door de vrouwen gedaan, alles verplaatsen op je hoofd, de was, het eten, het verzorgen van de kinderen, werken, en alles ook gewoon met een kind op je rug, werkelijk heel indrukwekkend. Dat heb ik de verloskundigen ook meegegeven, dat ik daar heel erg van onder de indruk was. Dit alles bij een temperatuur van rond de 40 graden, veelal geen stromend water, maar wel overal waterpompen, elektriciteit die soms nog uitvalt en lang geen eigen toilet in elk huis. De scholen en ziekenhuizen zijn van een hele andere organisatie dan hier bij ons. Het is soms niet voor te stellen dat er ook heel veel dingen goed gaan en in ontwikkeling zijn. Het vergt een constante flexibiliteit en een geduld, waar wij als westerlingen nog veel van kunnen leren.

Hoopgevend is de mening van een man, die ook mijn eigen indrukken weergeven: 15educate a man, and you help a man, educate a woman, and you will  educate a whole community.

Voor mij was het een onvergetelijke ervaring, met bij terugkomst in Nederland binnen een week een land geheel op slot vanwege de Corona crisis, een wel heel scherpe verandering van leefomstandigheden.

Helmi de Smeth, echoscopiste in de verloskunde

Maart 2020


28 maart 2020

jaarverslag 2019

COVID 19

Momenteel staat de wereld op zijn kop. Er zijn maar weinig landen niet getroffen door COVID 19 en het bepaald in grote delen van de wereld het straatbeeld en leven van mensen.

Zo ook in Ghana. Waar Ghana in eerste instantie gespaard leek te blijven, is dat inmiddels niet meer het geval. Het virus verspreidt zich door het land en komt inmiddels eng dichtbij Bongo. De laatste dagen hebben we als bestuur in Nederland nagedacht wat we kunnen doen. En elke keer komen we tot de conclusie dat het heel weinig is. Waar COVID 19 voor Nederland al een hele uitdaging is, is het in Ghana naar verwachting voor velen een doodvonnis. Er zijn maar weinig ziekenhuizen in het land met goed uitgeruste IC’s en of Ghana het aantal bedden zal kunnen opschalen, is maar de vraag.

Ondanks dat we weinig kunnen doen en moeten afwachten hoe en wanneer het de populatie van Bongo gaat treffen, zijn er ook zaken die we wel kunnen doen. We hebben veel contact met het personeel van de kliniek. Er zijn maatregelen getroffen. Niemand mag meer onaangekondigd de kliniek binnen lopen. Er is een barricade bij de ingang en cliënten moeten roepen voordat ze naar binnen kunnen. Iedereen moet bij binnenkomst de handen wassen. Personeel draagt handschoenen en geïmproviseerde mondmaskers. Want ja, ook in Ghana zijn geen materialen meer te verkrijgen. Of we open kunnen blijven is nog maar de vraag. De basale zorg die wordt geboden en de mogelijkheden die er binnen de kliniek bestaan, zijn niet opgewassen tegen het COVID 19 en bijbehorende klachten en gevaren.

We maken ons zorgen. Om het personeel van de kliniek, om de zwangere, de cliënten, de ouderen, de mensen met een lage weerstand. En dat zijn er in het gebied een heleboel. Scholen zijn al gesloten, mensen wordt verzocht om thuis te blijven. Al is dat vaak niet mogelijk. Velen mensen in de omgeving leven van de handel. Weinigen hebben spaargeld. Binnenblijven en niet gaan werken, betekent dus ook geen brood op de plank. Het zijn moeilijke dilemma’s.

We zullen proberen u de komende tijd op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in Ghana.

Ondertussen is de kliniek dan echt klaar! Op de foto’s kunt u zien hoe het is geworden. De meubels, die als onderdeel van dit project worden aangeschaft, moeten nog op zich laten wachten. Door COVID 19 mag men officieel de straat dus niet meer op en we willen de bestuursleden van Awinbono Foundation Ghana, waarmee we samen het project uitvoeren, niet onnodig aan risico’s blootstellen. We zijn wel al trots en blij op het gebouw dat er nu staat.

Inmiddels heeft Wilde Ganzen ook de samenwerking voor het derde deel van het project goedgekeurd. Dit project richt zich op het operationaliseren van de kliniek. De fondsen worden inmiddels geworven en we kijken er naar uit dat we na afronding van project deel 3, de kliniek kunnen gaan openen! Wanneer is nog niet duidelijk, maar het einde is in zicht!

7b598246-c26c-4f00-878f-b705f85a809b 181662bc-8f09-4c0d-8aec-c6fdad13b893 a9ec3f19-5d01-4702-a45f-052d5f8865fc ef65ddd7-0c71-4711-93cb-b9dbf0075096


2 maart 2020

Financieel jaarverslag 2019


29 februari 2020

Echoscopie training Ghana
Enkele maanden geleden kon u lezen hoe er tijdens het BEN symposium vele echoscopisten werden geënthousiasmeerd over het geven van een echoscopie training aan het personeel in Ghana. Hieruit is een leuk contact naar voren gekomen. Na vele 111voorbereidingen, zoals het regelen van een ticket en visum, is Helmi de Smeth vorige week vrijdag voor een aantal weken naar Ghana vertrokken. Zij zal daar Janet (huidige echoscopiste) en de andere stafleden gaan trainen. Ook staat een workshop met verloskundigen en medical assistants van zowel het Bongo Hospital als Anafobisi Health Center op de planning. We hopen door deze workshop de samenwerking te versterken. Helmi zal in de ochtend Janet helpen tijdens de echoconsulten. ’S Middags komen er zwangeren naar de kliniek voor de training.
We kijken uit naar een mooie samenwerking en zijn dankbaar voor de inzet van Helmi en de andere vrijwilligers!

Groei!
In het kader van een business training heeft Ernest Akurgo een overzicht gemaakt van de groei van de kliniek in Bongo de afgelopen jaren. Onderstaande figuren geven een mooi overzicht van de groei in het aantal cliënten. In Ghana zijn verschillende ziekteseizoenen, te vergelijken met hier het griepseizoen. Tijdens het regenseizoen is het drukker in de kliniek vanwege het aantal malaria infecties. Ook zwangerschappen zijn seizoensgebonden. Dat is terug te zien in de cijfers van het aantal bezoekers aan de kliniek.
De verwachting is dat de kliniek nog niet zijn volle potentieel heeft bereikt en we nog meer zal gaan groeien. Ondanks dat de kliniek nu al ‘zelfredzaam’ is, zal de kliniek op termijn ook in staat zijn om volledig eigen personeel in dienst te nemen.

Picture1

Picture2

Picture3

Picture4
Update bouw kliniek
Ook kunnen we u weer een update geven van de bouw van de kliniek. De deadline van eind december is niet behaald, maar in de komende maand wordt de bouw dan echt afgerond. Om een idee te krijgen hoe ver het er mee staat, ziet u hier de meest recente foto’s.

IMG-20200101-WA0013 IMG-20200102-WA0001


18 december 2019

2019, het jaar waarin de Stichting 10 jaar bestond. 10 jaar pionieren en langzaam maar zeker werken aan projecten waarmee die wens tot uitvoering kan worden gebracht. De wens om de moeder -en kindersterfte in Noord-Ghana naar beneden te brengen. De zorg die we nu leveren aan zwangeren in de echokliniek en de OPD in Bongo zal zeker bijdragen aan dit doel. Gelet op het aantal zwangeren dat maandelijks bij de kliniek komt geeft duidelijk aan dat er in ieder geval behoefte aan is.

En dan staat nu de kraamkliniek in Balungo er bijna. Althans het gebouw. De foto’s op de website tonen hoe dat is gegaan. Maar daarmee zijn we er echter nog niet. Nu gaat het nog om de inventaris: tafels, bedden, stoelen, toiletten, etc. Alles wat nodig is in een normale kliniek. En natuurlijk ook een duurzame energievoorziening door middel van zonnepanelen. Dit zal in 2020 zijn beslag moeten krijgen. Het plan daarvoor is onlangs ingediend bij Wilde Ganzen.

En zodra de kliniek in gebruik is, is het de wens om in ruimte rond de kliniek eigen groente te gaan verbouwen. Als voeding voor de moeders die in de kliniek verblijven. Ook de opslag van regenwaterdoor grote ondergrondse tanks, is een onderdeel van het gehele plan. Kortom, er gaat nog vanalles gebeuren.

Dit alles is alleen maar te realiseren dankzij de financiële giften van velen. Ik wil hierbij dan ook alle sponsoren, groot en klein, bedanken voor hun bijdrage. Daarom vinden we het een verplichting van de Stichting om ook te laten zien wat er met dit geld wordt gedaan. Ik hoop dat we volgend jaar kunnen melden dat de kraamkliniek open is en dat de lang gekoesterde wens in vervulling is gegaan. Daar werken we aan.

Tenslotte: Onlangs heeft er bij de Stichting een bestuurswisseling plaatsgevonden. Lieneke van den Brink is uit het bestuur gegaan en is opgevolgd door Jaap Scholten. We willen Lieneke ook nog langs deze weg hartelijk bedanken voor haar jaren lange inzet voor Stichting Awinbono.

We wensen u allen een goed 2020 toe en hopen dat u ons wilt blijven steunen.

Update bouw Balungo

Begin december konden we melden dat de structuur van de kliniek bijna af was en dat er met de afwerkingen kon worden begonnen. Daar zijn ze in Ghana inmiddels volop 354bf5c5-fb25-471a-b14c-ddfe1cd0cc1amee bezig. Er wordt met een aantal man hard gewerkt om het stucwerk zowel binnen als buiten mooi te krijgen. De voorbereidingen voor de electra zijn al gedaan, de afwerkingen daarvan wordt na het stucen weer opgepakt. Ook zijn de ramen en deuren besteld, zodat die kunnen worden geplaatst zodra de tegels zijn gelegd. Met de deadline in zicht, worden de laatste sprintjes getrokken.e1cf361c-925b-47b0-b21f-c379ef978a98

Ook is op de foto’s te zien dat het hekwerk wordt geplaatst. Zoals het in Ghana wel vaker loopt, gebeuren er tijdens het project onverwachte dingen. Zo werd ons gemeld dat er ook maar een extra huisje was gebouwd, waar een ‘ watchman’ droog kan overzien wie er allemaal de kliniek bezoekt.

f301dc2a-e8f7-454f-942c-0c4d92e8efbea0291da3-cb9c-4c4e-b4f1-eac3a39051d4493bd9f9-6a49-4c0e-acf6-2d114262ee32


2 december 2019

Update bouw Balungo

8e7d33f8-b7c9-4108-8822-7c354ce69a31Het begint nu echt iets te worden. Nog een klein stukje en dan is ook het dak volledig op de kliniek. Er zal de komende maand nog hard moeten worden gewerkt om het stucwerk, de leidingen, het  electra, de deuren, de ramen en de tegels te plaatsen en leggen. Maar het einde van het project komt in zicht!

Er wordt ook nog een hek geplaatst zodat de dieren uit de omgeving niet zo maar het terrein van de kliniek op kunnen lopen. We zijn als stichting heel trots op wat we hebben kunnen realiseren.

Kliniek Bongo

En ook het werk in de kliniek in Bongo gaat ondertussen gewoon door. Omdat het malariaseizoen in volle gang is, wordt er dagelijks hard gewerkt om iedereen van de juiste medicatie te voorzien. De kliniek groeit snel.

Al een jaar lang worden er maandelijk rond de 60 echo’s gemaakt bij zwangere vrouwen uit de regio.  De consultatie wordt nu een jaar lang gedaan en ook daar weten de clienten ons steeds beter te vinden. We werken hard aan meer toegankelijke en vriendelijke zorg!