Awinbono Foundation Ghana

De Awinbono Foundation Ghana is een Ghanese organisatie die streeft naar het verbeteren van de gezondheidszorg in Upper-East, Bongo Districht, Ghana. Dit is een van de armste regio’s in Ghana.

De Awinbono Foundation werd in 2013 opgericht als uitvoerende partner van de Stichting Awinbono (www.awinbono.nl). De Stichting Awinbono heeft als doel het bevorderen van de gezondheidszorg in Ghana door het ondersteunen van de Awinbono Foundation Ghana.  De focus ligt hierbij om en bijdrage te leveren aan de milleniumdoelstellingen 4,5 en 6. Het verminderen van kindersterfte, moedersterfte en het verminderen van HIV/AIDS en malaria.

Op dit moment worden al deze doelen in Ghana nog niet behaald. In 2008 stierf nog 1 van de 286 vrouwen tijdens zwangerschap, bevalling of kraambed. En één op de 13 kinderen overleed voor het vijfde levensjaar.

Awinbono Foundation Ghana is een onafhankelijke organisatie, nu nog ondersteund door de Stichting Awinbono. De Stichting Awinbono ondersteund met financiële middelen en advies. Echter streeft de Awinbono Foundation naar zelfstandigheid.

Eén van de activiteiten die zij hiervoor inzetten is het accomoderen van vrijwilligers. Daarnaast brengen de projecten ook geld op.

De Awinbono Foundation wordt gevormd door de volgende bestuursleden:

  • Voorzitter: Ibrahim Atamabilla (eigenaar van pro-poor eco guesthouse).
  • Secretaris: Angelina Akurgo (directrice lagere school).
  • Penningmeester : Joe Ayaabilla ( Accountant).
  • Lid: Ernest Akurgo (Verpleegkundige).

Er zijn verschillende projecten waar de Awinbono Foundation aan werkt. Het eerste project, een echokliniek, is halverwege 2015 afgerond. Het tweede project, een laboratorium en drogisterij in Bongo, zullen tegen eind 2015 worden afgerond.

De focus zal in de nabije toekomst verschuiven naar de oprichting van een kliniek in Balungo.