Financieel jaarverslag 2015

Financieel jaarverslag Stichting Awinbono 2015

Organisatie en vestigingsplaats:

Stichting Awinbono, gevestigd te Bergen op Zoom, Kamer van Koophandel 20.15.65.83

 

Stichting Awinbono

Lamsoor 15

4617 JA Bergen op Zoom

0164-230237 (Sikko Beukema)

ABN-AMRO: NL70 ABNA 0423383639

ANBI-nummer: 820984504

www.awinbono.nl

 

Bestuur:

Sikko Beukema (voorzitter)

Lieneke van den Brink (penningmeester)

Marijke Baart ( secretaris, tot 17 oktober 2015)

Annette Visser (bestuurslid, tot 1 februari 2015)

Helma van den Brink (bestuurslid, vanaf 1 februari 2015, secretaris vanaf 17 oktober 2015)

Meike Beukema (bestuurslid, vanaf 1 februari 2015)

 

Wie zijn wij/ wat is onze missie:

De stichting Awinbono wil door middel van het opzetten van een zorg- en kraamkliniek de algemene gezondheidszorg in de provincie Upper-East in Noord- Ghana verbeteren. Het doel is het terugdringen van eenvoudig te voorkomen ziekten, het terugdringen van moeder- en kindersterfte en het geven van betere voorlichting op scholen.

 

Steun het afgelopen jaar:

De stichting heeft in 2015 financiele steun ontvangen van verschillende personen, bedrijven en activiteiten. Tevens hebben zich naast het bestuur, meerdere personen ingezet voor de stichting, onder andere door een bijdrage te leveren aan evenementen.

De stichting wil graag iedereen die een steentje heeft bijgedragen bedanken.

De bestuursleden hebben voor hun activiteiten geen onkosten gedeclareerd en geen vergoedingen ontvangen.

Financiële reportage baten 2014

Donaties 895,00
Activiteiten Koningsdag 2015 202,00
Gemertse Mert 13,50
Gemertse Boekenmarkt 1400,00
Diversen Youbedo 34,44
Rente 53,87
Totaal 2598,81

 

Donaties:

De donaties kunnen worden onderverdeeld in :

  1. Vaste donateurs: De stichting heeft een groep donateurs die met regelmaat een bedrag doneren.
  2. Spontane donateurs: De stichting ontvangt ook eenmalige donaties. Dit is vaak na het versturen van een wervingsbrief of een evenement.

 

Activiteiten:

De stichting heeft een aantal activiteiten gehad gedurende het jaar. Er is geld binnen gekomen via de markt op Koningsdag 2015, verder via Gemertse Mert en via de Gemertse boekenmarkt. De opbrengsten hiervan gaan volledig naar de stichting Awinbono. Meer informatie over de verschillende activiteiten kunt u lezen op de website www.awinbono.nl onder het kopje ‘Nieuws’.

 

Diversen:

Sinds 2014 is de stichting gekoppeld aan Youbedo. Dit houdt in dat klanten van Youbedo ervoor kunnen kiezen om een deel van het aankoopbedrag te schenken aan Awinbono.

Rente:

De stichting heeft zowel een lopende- als een spaarrekening. Hierop wordt rente ontvangen.

 

 

Financiële reportage lasten 2014

Bijdragen Ghana 8328,75
Bankkosten 178,30
Diversen 24,90
Totaal 8531,95

 

Bijdragen Ghana:

In 2015 is een grote bijdrage geleverd aan de bouw en afronding van de echokliniek, het laboratorium en de apotheek. De bouw van de drie kamers is volledig afgerond. De echokliniek is in november 2015 in gebruik genomen. Voor het laboratorium en de apotheek wordt nog gezocht naar inventaris alvorens ook deze kamers in gebruik kunnen worden genomen.

^0B61DAA2CB501EED517A7BD896330A30E8B595198DC054C074^pimgpsh_fullsize_distr

Bankkosten:

Maandelijks moeten er kosten worden betaald aan de bank voor de beide rekeningen. De kosten hiervoor zijn gestegen ten opzichte van 2014, dit komt omdat de bank de standaardkosten heft verhoogd.

 

In 2015 heeft de stichting afscheid genomen van twee gewaardeerde bestuursleden. De stichting heeft hun inzet beloond door middel van een bloemetje en cadeaubon

 

 

 

 

Conclusie

 

Concluderend kan worden gesteld dat de stichting 2015 een negatieve balans heeft. Er is in 2015 meer uitgegeven dan dat er binnen gekomen is. Dit is een bewuste keuze geweest van het bestuur. Aangezien er begin 2015 nog voldoende buffer was om de kliniek op te bouwen in Ghana is besloten om dit te gebruiken alvorens nieuwe middelen in te zamelen. De prognose is dat er in 2016 via verschillende donaties en evenementen voldoende geld ingezameld wordt waardoor er weer een positieve balans ontstaat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *