Financieel jaarverslag 2016

Organisatie en vestigingsplaats:

Stichting Awinbono, gevestigd te Bergen op Zoom, Kamer van Koophandel 20.15.65.83. Sinds september 2016 gevestigd te Maassluis.

Stichting Awinbono

Merellaan 915

3145 GJ  Maassluis

06-40483325 (Sikko Beukema)

ABN-AMRO: NL70 ABNA 0423383639

ANBI-nummer: 820984504 

Bestuur:

Sikko Beukema (voorzitter)

Lieneke van den Brink (penningmeester)

Helma van den Brink (secretaris)

Meike Beukema (bestuurslid)

Maikel Taks (bestuurslid vanaf 01-07-2016)

Missie:

Stichting Awinbono wil door middel van het opzetten van een echo-, zorg- en kraamkliniek de algemene gezondheidszorg in de provincie Upper-East in Noord-Ghana verbeteren. Het doel is het terugdringen van eenvoudig te voorkomen ziekten, het terugdringen van moeder- en kindersterfte en het geven van betere gezondheidsvoorlichting op scholen.

Steun het afgelopen jaar:

Stichting Awinbono heeft in 2016 financiële steun ontvangen van verschillende personen, bedrijven en door verschillende activiteiten. Tevens hebben zich naast het bestuur, meerdere personen ingezet voor de stichting, onder andere door een bijdrage te leveren aan evenementen.

De bestuursleden hebben voor hun activiteiten geen onkosten gedeclareerd en geen vergoedingen ontvangen.

Financiële reportage baten 2016

Donaties 6568,09
Activiteiten Eshofmarkt 6088,26
Gemerts Boekenmarkt 1500,00
Diversen Youbedo 14,98
Rente 23,82
Totaal 14.195,15

 

Donaties:

De donaties kunnen worden onderverdeeld in:

  1. Vaste donateurs: De stichting heeft een groep donateurs die met regelmaat een bedrag doneren.
  2. Spontane donateurs: De stichting ontvangt ook eenmalige donaties. Dit is vaak na het versturen van een wervingsbrief of een evenement. In 2016 is er door ZLTO Gemert een flink bedrag gedoneerd. Verder heeft Congregatie Charitas wederom een donatie gedaan.

Activiteiten:

De stichting heeft een tweetal activiteiten gehad gedurende het jaar. Er is geld binnen gekomen via de Eshofmarkt in Elst en de Gemertse boekenmarkt. De opbrengsten hiervan gaan volledig naar de stichting Awinbono. Meer informatie over de verschillende activiteiten kunt u lezen op de website www.awinbono.nl onder het kopje ‘Nieuws’.

Diversen:

Sinds 2014 is de stichting gekoppeld aan Youbedo. Dit houdt in dat klanten van Youbedo ervoor kunnen kiezen om een deel van het aankoopbedrag te schenken aan Awinbono.

Rente:

De stichting heeft zowel een lopende- als een spaarrekening. Hierop wordt rente ontvangen.

Financiële reportage lasten 2016

Bijdragen Ghana 4780,85
Bankkosten 160,80
Activiteiten uitgaven 85,00
Promotiekosten 114,93
Diversen 3327,59
Totaal 8469,17

Bijdragen Ghana:

In 2016 is een bijdrage geleverd aan de inventaris voor het laboratorium en de apotheek. Er is een ‘full blood count machine’ en een centrifuge gekocht, zodat de benodigde onderzoeken gedaan kunnen worden. Verder zijn er een computer, printer en telefoon gekocht om verder te digitaliseren. Er is een wachtruimte gebouwd, zodat men niet in de zon of regen hoeft te wachten. Verder zijn er zonnepanelen gelegd, zodat de kliniek meer zelfvoorzienend wordt in de energievoorziening.

Bankkosten:

Maandelijks moeten er kosten worden betaald aan de bank voor de beide rekeningen. De kosten hiervoor zijn gestegen ten opzichte van 2014, dit komt omdat de bank de standaardkosten heeft verhoogd.

Activiteiten uitgaven:

In 2016 zijn er kosten gemaakt om activiteiten te kunnen uitvoeren. Het gaat hierbij om de Eshofmarkt te Elst. Tijdens de markt zijn er soep en rijst verkocht om de opbrengsten te verhogen. De inkoop van de middelen is vergoed aan de bestuursleden.

Promotiekosten:

Begin 2016 is er een flyer ontworpen en gedrukt.

Diversen:

De Stichting is in 2016 een samenwerking aangegaan met Wilde Ganzen. De inkomsten vanuit activiteiten worden overgemaakt naar Wilde Ganzen. Zij hebben het totale geldbedrag overgemaakt naar onze zusterorganisatie in Ghana.

Conclusie

Concluderend kan worden gesteld dat de stichting in 2016 een positieve balans heeft, dit in tegenstelling tot 2015. In 2016 is de bewuste keuze gemaakt door het bestuur om zich in te zetten voor geldinzameling, alvorens verder te gaan met de bouw van de (zorg)kliniek. In 2017 is het de bedoeling om verder te gaan met de bouw van de (zorg)kliniek, daar zal in worden geïnvesteerd. Verder zal er in Nederland een continue inzameling van middelen plaatsvinden.