Jaarverslagen

Financieel jaarverslag Stichting Awinbono 2013

Organisatie en vestigingsplaats:

Stichting Awinbono, gevestigd te Bergen op Zoom, Kamer van Koophandel 20.15.65.83

Stichting Awinbono

Lamsoor 15

4617 JA Bergen op Zoom

0164-230237 (Sikko Beukema)

ABN-AMRO: NL70 ABNA 0423 3836 39

ANBI-nummer: 820984504

www.awinbono.nl

Bestuur:

Sikko Beukema (voorzitter)

Meike Beukema (penningmeester tot 01-04-2013)

Lieneke van den Brink (penningmeester vanaf 01-04-2013)

Marijke Baart ( secretaris)

Annette Visser (bestuurslid)

Wie zijn wij/ wat is onze missie:

De stichting Awinbono wil door middel van het opzetten van een zorg- en kraamkliniek de algemene gezondheidszorg in de provincie Upper-East in Noord- Ghana verbeteren. Het doel is het terugdringen van eenvoudig te voorkomen ziekten, het terugdringen van moeder- en kindersterfte en het geven van betere voorlichting op scholen.

Steun het afgelopen jaar:

Het afgelopen jaar heeft de stichting steun ontvangen in de vorm van geldelijke donaties en goederen. Ook hebben verschillende personen zich ingezet voor de stichting Awinbono. Ondersteuning door verschillende personen bij evenementen en donaties van diverse personen en bedrijven. Iedereen die een steentje heeft bijgedragen willen wij graag bedanken.

De bestuursleden hebben voor hun activiteiten geen onkosten gedeclareerd en geen vergoedingen ontvangen.

Financiële reportage baten 2013

 

Donaties

4.974,22

Activiteiten:

Kiek in de Pot markt

90,58

Koninginnedag

779,90

Plattelandsmarkt Gemert

544,75

Gemert Mert 2013

95,90

Gemert Bron voor anderen

108,00

Walking Fair ABN Amro

250,00

Afscheid Meike

2674,00

Boekenmarkt MOV Gemert

3000,00

Gemert Mert 2012

106,00

Rente

12,44

totaal

18.673,61

Baten:

Donaties

De donaties kunnen worden onderverdeeld in :

  1. Vaste donateurs: De stichting heeft een groep donateurs die met vaste regelmaat een bedrag doneren.
  2. Spontane donateurs: De stichting ontvangt ook eenmalige donaties. Dit is vaak na het versturen van een wervingsbrief of een evenement. Hieronder zijn ook bedrijven en verenigingen.

Activiteiten:

De stichting heeft verschillende activiteiten gehad gedurende het jaar. De opbrengsten hiervan gaan volledig naar de stichting Awinbono. Meer informatie over de verschillende activiteiten kunt u lezen op de website www.awinbono.nl onder geschiedenis.

Rente:

De stichting heeft zowel een lopende- als een spaarrekening. Hierop wordt rente ontvangen.

Financiële reportage lasten 2013

 

Bijdragen bouw echokliniek(echo-apparaat)

6655,00

Bankkosten

108,13

totaal

6763,13

Bijdragen bouw echokliniek:

Sinds half 2012 wordt er actief gebouwd aan de echokliniek. De echokliniek wordt gevestigd in een bestaand pand, dat volledig wordt gerenoveerd. Er stonden enkel muren en een dak. Inmiddels is het pand waar de echokliniek zal worden gevestigd af. De inrichting van de kamer is zo goed als volledig af. De kosten daarvoor zijn al volledig in 2012 gemaakt, in 2013 zijn er alleen extra kosten gemaakt voor de koop van het echoapparaat. Dit is eind 2013 gebeurd. Het echoapparaat en zal begin 2014 worden vervoerd naar Ghana.

Bankkosten:

Maandelijks moeten er kosten worden betaald aan de bank voor de beide rekeningen. De kosten hiervoor zijn gestegen ten opzichte van 2012, dit komt doordat de bank de regeling voor stichtingen hebben afgeschaft.