Het bestuur

Voorzitter                  : Sikko Beukema
Secretaris                 : Helma van den Brink
Penningmeester       : Marlies Kluiters

Lid                            : Meike Akurgo – Beukema

Lid                            : Jaap Scholten

Externe vrijwilligers  : Betty Jelier

GetAttachment

Sikko Beukema werkt als beleidsmedewerker bij het ministerie van Economische Zaken. Hij heeft vanwege zijn werk veel ervaring opgedaan met het organiseren van activiteiten en het overleg op internationaal niveau. Hij heeft vanuit zijn werk daarmee bestuurlijke ervaring. Hij heeft affiniteit met gebieden/landen waar soms met weinig middelen dingen kunnen worden opgebouwd die een positieve ontwikkeling in gang kunnen zetten.

Telefoonnummer: 06-40483325


helma

Helma van den Brink werkt al lange tijd in de gezondheidszorg, op dit moment als interim manager.  Ze heeft veel ervaring op het gebied van change management, proces verbetering en verbetering van de kwaliteit van zorg. Helma heeft meer dan 30 jaar ervaring in zowel Nederland als in  Afrikaanse landen zoals Ghana, Zimbabwe en Zambia. Ze werkte met obstetrische centra, ziekenhuizen en Health Maintenance Organizations en NGO’s (non-gouvernementele organisaties). Helma heeft een sterke affiniteit met het Afrikaanse continent en zegt: “Ik wil deze affiniteit graag combineren met mijn kennis en ervaring.’

Telefoonnummer: 06-13801144foto meike

Meike Akurgo-Beukema is sinds 2011 afgestudeerd als verloskundige. Sindsdien heeft zij in meerdere verloskundigenpraktijken in het land waargenomen. Ook heeft zij de tropencursus gevolgd aan het Havenziekenhuis in Rotterdam. Voor een twinningproject van de Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundige (KNOV) deed Meike mee als twin en bezocht hiervoor Sierra Leone en een congres in Zuid-Afrika. Van 2013-2014 woonde Meike met haar gezin in Ghana, om onder andere aan het project van Awinbono te werken. Momenteel werkt Meike als docent aan de Academie voor Verloskunde in Maastricht.

 Telefoonnummer: 06-24676559


Malies

Marlies Kluiters: Na haar opleiding als verpleegkundige in Den Haag is zij verloskunde gaan studeren in Rotterdam, via Delfzijl en Harderwijk is zij in Best terecht gekomen. Waar ze zich 27 jaar heeft ingezet voor de moeder en kind zorg.

De laatste twee jaar is zij vooral betrokken bij de begeleiding van zwangere d.m.v. CenteringPregnancy™. Deze methode brengt zwangere met elkaar in verbinding en heeft naast de medische zorg ook een groot sociaal aspect. Doormiddel van groepsconsulten komen zwangere en hun partners met diverse culturele achtergronden bij elkaar en worden ideeën en ervaringen uitgewisseld.

Ook is zij binnen haar vakgebied bestuurlijk actief zowel op regionaal als landelijk niveau.

Tijdens bezoeken aan Tanzania en Gambia werd voor Marlies duidelijk dat zij, waar mogelijk, positief wilde bijdrage aan verbetering van moeder en kind zorg.

Sinds 2015 steunen Marlies en haar collega een kraamkliniek in Njawarra (Gambia).


Jaap

Jaap Scholten: Ik heb verpleegkunde gestudeerd aan de HBOV van Nijmegen en ben als verpleegkundige gestart in een perifeer en academisch ziekenhuis in Nijmegen.
Daarna ben ik docent verpleegkunde geworden aan het Radboud umc in Nijmegen, hoofd opleidingen in ziekenhuis Gelderse Vallei en Sutfene, een ouderenzorgorganisatie in Zutphen en omgeving.
Ik heb mijn werk voortgezet als beleidsadviseur HRM/HRD, aanvankelijk in een ziekenhuis en daarna 12 jaar voor landelijke brancheorganisaties in de zorg.
Momenteel werk ik als lid Raad van Bestuur voor een zorgorganisatie in Nijmegen en ben ik voorzitter van de Raad van Toezicht van een ouderenzorgorganisatie in de Betuwe.
Tot slot ben ik zelfstandig adviseur voor medewerkers met werk gerelateerde vraagstukken op het gebied van (dreigend) ontslag.

Naast mijn betaalde werk zet ik me in voor mensen die behoefte hebben aan ondersteuning op welk gebied dan ook. Dit kan in mijn buurt zijn, familie & vrienden en/of projecten als AWINBO.
Naastenliefde en belangeloos inzetten voor anderen vormen een belangrijke pijler in mijn leven.

Eerder ben ik zes weken naar Zimbabwe geweest om als verpleegkundige en docent een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van lokale medewerkers in het ziekenhuis van Murambinda en zijn regio.

Mijn partner is verloskundige en echoscopiste. Familie participeert ook in het grote project van AWINBON en dat is voor mij een belangrijke drijfveer om zitting te hebben in het bestuur.

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/jaap-scholten/

E-mail: jaap.a.m.scholten@gmail.com

Telefoon: 06-11309215


0ff3007

Ik ben Betty Jelier-Kiestra, geboren en getogen Groninger, maar nu al weer zo’n 20 jaar wonende in Overijssel.

Sinds een paar jaar wonen we (=man en onze 2 jongens van 8 en 10) met veel plezier in Wijhe.

Sinds 2018 ben ik zelfstandige.

Als fondsenwerver help ik stichtingen en maatschappelijke initiatieven aan geld en andere middelen voor de realisatie van hun mooie projecten.

Hiervoor benader ik Nederlandse vermogensfondsen en vermogende stichtingen en zoek ik in en buiten mijn uitgebreide netwerk naar samenwerkingspartners.

Ik werk het liefst mee aan projecten waarmee kwetsbare doelgroepen kunnen worden geholpen en mijn hart ligt bij kinderen in ontwikkelingslanden.

Ik word gedreven door waarden als naastenliefde, solidariteit en rechtvaardigheid. Ik ben dankbaar voor en trots op waar en bij wie ik geboren en opgegroeid ben en de kansen en de mogelijkheden die ik heb (gehad) in het leven.

Met mijn kennis en vaardigheden wil ik mensen (verder) helpen die dat geluk niet hebben (gehad) om te kunnen zijn en doen wat ze willen.

Ik heb er dan ook veel zin in om me in te zetten voor Awinbono.

Voor meer informatie over mij, kun je mijn Linkedin-profiel bezoeken en natuurlijk kun je mij mailen of bellen met vragen of ideeën.

Linkedin: nl.linkedin.com/in/bettyjelierkiestra/

Email: betty@jelier.net

Telefoon: 06 – 51 26 39 21