Jaarverslag 2014

Inleiding
Sinds 2009 wil de stichting Awinbono door middel van het opzetten van een zorg- en kraamkliniek de algemene gezondheidszorg in de provincie Upper-East in Noord-Ghana verbeteren, met als doel het terugdringen van eenvoudig te voorkomen ziekten, het terugdringen van moeder- en kindsterfte en het geven van betere voorlichting op scholen.

De Stichting wil dit doel bereiken door het bouwen van een kraam- en zorgkliniek. Een kliniek met goede hygiënische omstandigheden en met voldoende artsen, verpleegkundigen en verloskundigen. Een kliniek waar (aanstaande) moeders kunnen worden behandeld en terecht kunnen voor hun bevalling. Een kliniek met voldoende moderne apparatuur. Een kliniek met een degelijke inventaris. Een kliniek waar iedereen terecht kan.

Resultaten 2014
In 2014 zijn de activiteiten van de Stichting voornamelijk gestoken aan de verdere bouw en ontwikkeling van de echokliniek in Bongo. Daartoe zijn de onderstaande activiteiten uitgevoerd:

  • Het in 2013 aangeschaft echoapparaat en de gedoneerde microscoop zijn begin 2014 per vliegtuig naar Ghana verzonden. Dit had wel de nodige voeten in de aarde. Uiteindelijk is het gelukt met UPC en dankzij de niet aflatende inzet van Maikel Taks van IPP Logipal uit Eindhoven.
  • Een Ghanese verloskundige is opgeleid tot echoscopiste. Dora heeft een tijd in Engeland gewoond en gewerkt. De Stichting heeft haar opleiding in Accra betaald en Dora is met goed resultaat geslaagd.
  • De aandacht is daarnaast uitgegaan naar het operationeel maken en inrichten van de echokliniek, het laboratorium en de apotheek. Ter plaatse zijn er voldoende financiële middelen de bouw te realiseren. Voor de inrichting zal men waarschijnlijk om hulp vragen.
  • Het proces om de kliniek erkend te krijgen is in gang gezet evenals het verkrijgen van een officiële vergunning voorde kliniek. Deze processen moeten doorlopen worden, maar vergen wel de nodige tijd. De aanvraag wordt gedaan in Accra, de hoofdstad van Ghana, omdat de processen daar iets sneller verlopen. Er zijn verschillende documenten nodig om de kliniek te kunnen registreren. De kliniek is geregistreerd bij een overheidsorgaan die vergelijkbaar is met de Kamer van Koophandel. Er is nu nog een licentie nodig om ook daadwerkelijk te werken. Dit proces loopt.

Om al deze activiteiten te kunnen begeleiden en financieren is de Stichting gepromoot. Belangrijke bijdragen zijn ontvangen bij de Gemertse Mert en de Boekenmarkt in Gemert. Verder is het meedoen aan Koningsdag een belangrijke bron van inkomsten en publiciteit.

De Stichting heeft zich aangesloten bij Youbedo.com, een boekenwebwinkel in Nijmegen. Van ieder boek dat daar wordt verkocht wordt 10% geschonken aan een goed doel. De koper kan aangeven aan welk goed doel dit bedrag geschonken moet worden.

Verder zijn er nog verschillende privé personen en organisaties die regelmatig een donatie doen aan de Stichting. Het bestuur wil allen bedanken voor hun gaven en hopen dat ze dat ook  in de toekomst willen blijven doen. Het bestuur is dan ook zeer verheugd dat er een concreet plan is gerealiseerd en daarmee ook daadwerkelijk een bijdrage kan worden geleverd aan de een van de VN-doelstellingen, namelijk het terugdringen van moeder en kindsterfte.

Aandachtspunten 2015
Per 1 januari 2015 is een bestuurwisseling voorzien. Annette Visser- van der Vaart zal haar functie per die datum opzeggen. Ze wordt opgevolgd door Helma van den Brink uit Nuenen.