Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2015 Stichting Awinbono

Sinds 2009 zet Stichting Awinbono zich in voor verbetering van de gezondheidszorg in Noord-Ghana, het armste deel van Ghana. Het doel is het verminderen van moeder- en kindersterfte. Dat willen we bereiken door het opzetten van een echo-, zorg- en kraamkliniek. Een kliniek met goede hygiënische omstandigheden en met voldoende artsen, verpleegkundigen en verloskundigen. Een kliniek waar (aanstaande) moeders kunnen worden behandeld en terecht kunnen voor hun bevalling. Een kliniek met voldoende moderne apparatuur. Een kliniek met een degelijke inventaris. Een kliniek waar iedereen terecht kan.

De activiteiten van de Stichting zijn in lijn met het beleid van World Health Organization (WHO) en de Sustainable Development Goals (SDG’s) waaraan de Verenigde Naties werkt samen met een groot scala aan stakeholders. Tevens werkt de Stichting nauw samen met haar Ghanese counterpart “Foundation Awinbono Ghana”.

 Resultaten 2015

In 2015 heeft de Stichting mooie resultaten bereikt, dankzij de inzet van alle bestuursleden en bestuursleden van Foundation Awinbono Ghana.

Het bestuur van de Stichting vergaderde 5 keer in 2015. Onderstaande  de belangrijkste activiteiten die uitgevoerd zijn:

 • Bestuurswissel: Op 1 februari trad Annette Visser af als bestuurslid en Helma van den Brink werd aangenomen als bestuurslid. In oktober nam Marijke Visser afscheid. Helma nam haar funktie van secretaris over.    De realisering van de echokliniek, het laboratorium en de apotheek in Bongo. Sinds december 2015 zijn deze zorgvoorzieningen operationeel.  Het is gelukt om erkende en gediplomeerde medewerkers aan te trekken om verantwoorde zorg te kunnen bieden, voor zowel de echokliniek, het laboratorium en de apotheek. Cliënten weten de weg zo langzamerhand te vinden.
 • Foundation Awinbono Ghana is een onafhankelijke organisatie in Noord-Ghana. Beide stichtingen werken nauw met elkaar samen over de te nemen stappen en het beleid. Foundation Awinbono Ghana draagt zorg voor het opbouwen van relaties met andere instellingen, zoals het ziekenhuis, verloskundigen etc. en de officiële overheidsinstellingen.

Er is veel contact via social media. In het najaar van 2015 heeft bestuurslid Ernest Akurgo het project vanuit Nederland bezocht. Verder organiseert de Foundation het werk rond de bouw van de echokliniek, het lab en de apotheek.

 • Gemert een ‘Bron voor Anderen’ is ook in 2015 actief geweest voor de Stichting en we hebben via verschillende acties van Gemert Mert belangrijke donaties mogen ontvangen.

In september 2015 gaven bestuursleden acte de présence op de markt georganiseerd door MOV Gemert.

 • In december is een presentatie gegeven tijdens de kerstviering van de leden van ZLTO én Zij-actief Gemert. Hun voornemen is om ons ook in 2016 te blijven sponsoren.
 • Wegens regelmatige uitval van elektriciteit is er een projectaanvraag voor zonnepanelen ingediend bij de “Nacht van de Fooi”. Deze is helaas niet gehonoreerd.
 • In december 2015 is een projectaanvraag bij Wilde Ganzen ingediend voor de aanleg van zonnepanelen voor de echokliniek, het laboratorium en de apotheek in Bongo.
 • Diverse privé personen en organisaties donoren met enige regelmaat aan de Stichting. Het bestuur wil hen graag bedanken voor hun giften en hopen dat ze dat ook in de toekomst willen blijven doen.
 • In december 2015 is de oude flyer vervangen door een nieuwe kleurrijke flyer met medewerking van Andrea van Geenen van ‘Zuiver C’. Deze kan meegestuurd worden met projectaanvragen, donateurs etc.
 • In december 2015 is een projectaanvraag ingediend bij de “Eshofmarkt” in Elst Gelderland met als doel financiën te genereren om:
 1. Twee kliniekkamers te bouwen op de aangekochte grond. Hiermee kan een begin worden gemaakt met het verlenen van zorg aan de populatie van Balungo.
 2. Een waterput te slaan op het aangekochte terrein. Dit is noodzakelijk zodat de kliniek uiteindelijk zijn eigen watervoorziening heeft met schoon water. Het water wordt nu gehaald uit een beek die een stuk verderop stroomt. In deze beek wordt ook de was gedaan, er wordt geloosd en vee komt er drinken.

Aandachtspunten 2016

 • Uitbreiding van het bestuur: er is een vacature uitgezet voor de werving van een Effectief fondsen werven is via fondsen, sponsors en donateurs, maar ook via subsidies, aanbestedingen en zelffinanciering is belangrijk om de organisatie gezond te houden.
 • De echokliniek, het laboratorium en de apotheek moeten sustainable worden en niet langer afhankelijk van financiële donaties uit Nederland.
 • De energievoorziening middels zonnepanelen van de echokliniek wordt gerealiseerd.
 • Businessplan voor de kraamkliniek en verloskundigen praktijk in Balungo, inclusief inventaris, wordt opgesteld en ingediend bij Wilde Ganzen .

Het bestuur is blij en trots dat concrete plannen zijn gerealiseerd en daarmee ook daadwerkelijk een bijdrage kan worden geleverd aan de VN-doelstelling: het terugdringen van moeder- en kindsterfte. We zijn er nog niet. Er zijn diverse plannen voor de toekomst. Dus u zult begrijpen dat alle financiële steun op ieder moment meer dan welkom is. Het zou dan ook geweldig zijn als u wilt overwegen om Stichting Awinbono financieel te ondersteunen.

Voor de verdere ontwikkelingen in 2016 verwijzen we u naar de actuele informatie op onze website www.awinbono.nl

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *