Jaarverslag 2016

Sinds 2009 zet Stichting Awinbono zich in voor verbetering van de gezondheidszorg in Noord-Ghana, het armste deel van Ghana, met als doelstelling het verminderen van moeder- en kindersterfte. Dat doel wil de stichting bereiken door het opzetten van een echo-, zorg- en kraamkliniek. Een kliniek met goede hygiënische omstandigheden en met voldoende artsen, verpleegkundigen en verloskundigen. Een kliniek waar (aanstaande) moeders kunnen worden behandeld en waar zij terecht kunnen voor hun bevalling. Een kliniek met voldoende moderne apparatuur. Een kliniek met een degelijke inventaris. Een kliniek waar iedereen terecht kan. Daartoe werkt de Stichting nauw samen met haar Ghanese counterpart “Foundation Awinbono Ghana”.

De activiteiten van de stichting zijn in lijn met het beleid van World Health Organization (WHO) en de Sustainable Development Goals (SDG’s) waaraan de Verenigde Naties werkt samen met een groot scala aan stakeholders.

Resultaten 2016

In 2016 heeft de stichting mooie resultaten bereikt, dankzij de inzet van alle bestuursleden en bestuursleden van Foundation Awinbono Ghana. Het bestuur van de stichting is in 2016 uitgebreid met Maikel Taks. Hij zal zich met name richten op fondsenwerving en marketing. Maikel heeft zich in het verleden al eens ingezet voor de stichting door het vervoer van het echoapparaat te regelen.

Onderstaand de belangrijkste activiteiten die zijn uitgevoerd en bereikt:

 • Sinds begin 2016 zijn de echokliniek, het laboratorium en de apotheek in Bongo operationeel.  Het is gelukt om erkende en gediplomeerde medewerkers aan te trekken om verantwoorde zorg te kunnen bieden. Cliënten weten de weg zo langzamerhand te vinden.
 • Op 18 juni stonden Helma, Lieneke en Meike op de Eshofmarkt in Elst Gelderland. Awinbono was dit jaar het goede doel van de markt. Dat betekent dat de totale opbrengst voor de stichting was. Om de opbrengst te verhogen zijn manden, jollof rijst en pindasoep verkocht. De opbrengst van de dag was ongeveer € 6.000 euro. Dit bedrag wordt onder meer besteed aan de aanleg van een waterput voor de toekomstige OPD in Balungo.
 • Gemert een ‘Bron voor Anderen’ is ook in 2016 actief geweest voor de stichting en we hebben via verschillende acties van Gemert Mert mooie donaties mogen ontvangen.

In oktober 2016 gaven bestuursleden acte de présence op de markt georganiseerd door MOV Gemert.

 • Door verloskundige praktijk Clair de Lune is een onderzoeksbank geschonken. Deze is voorlopig opgeslagen en zal zodra gewenst naar Ghana worden verzonden.
 • De installatie van de zonnepanelen op de echokliniek is uitgevoerd. De gehele kliniek, inclusief apotheek en laboratorium, hebben hiermee continu stroom. De installatie is mogelijk geworden middels een financiële bijdrage van Stichting Wilde Ganzen.
 • In december 2016 hebben bestuursleden Ernest Akurgo en Meike Beukema het project bezocht.
 • De aanvraag voor de bouw van de OPD in Balungo is ingediend en eind december is door de plaatselijke autoriteiten de toestemming verleend.

Diverse privépersonen en organisaties donoren met enige regelmaat aan de stichting. Het bestuur wil hen graag bedanken voor hun giften en hopen dat ze dat ook in de toekomst willen blijven doen.

Doelstellingen 2017

 1. De echokliniek, het laboratorium en de apotheek duurzaam te maken en zo onafhankelijk te worden van financiële donaties uit Nederland.
 2. Businessplan voor de kraamkliniek en verloskundigen praktijk in Balungo, inclusief inventaris, opstellen en indienen bij Stichting Wilde Ganzen.
 3. Realisering van 2 polikliniekkamers op de aangekochte grond zodat zorg verleend kan worden aan de populatie van Balungo.
 4. Een waterput slaan op het aangekochte terrein, zodat de kliniek haar eigen watervoorziening heeft met schoon water.

Het bestuur is blij en trots dat concrete plannen zijn gerealiseerd en daarmee ook daadwerkelijk een bijdrage kan worden geleverd aan haar eigen en aan de VN-doelstelling: het terugdringen van moeder- en kind sterfte. Met kleine, behapbare stapjes gaan we doelgericht voorwaarts. U zult begrijpen dat alle financiële steun op ieder moment meer dan welkom is. Het zou dan ook geweldig zijn als u wilt overwegen om Stichting Awinbono financieel te ondersteunen.

Voor de verdere ontwikkelingen in 2017 verwijzen we u naar de actuele informatie op onze website